Ett företag för dominerande i ambulansverksamheten

6 september 1999

SKÅNE. Lägga ut verksamhet på entreprenad är inte det lättaste, det visar exemplet från ambulansverksamheten i Skåne. När processen för de fem aktuella ambulansområdena var klar visade det sig att ett företag, Falcks, fått entreprenaden i tre områden. Eftersom man från början sagt att inget företag skulle få mer än två områden för att undvika något som liknar en monopolsituation, måste hela processen göras om.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida