EU-arbetstid bortröstad efter prov

Efter ett års försök med så kallad EU-arbetstid återgick kvinnokliniken på Ryhovs sjukhus till sitt gamla system.

1 december 2003

Förra hösten började hela kvinnokliniken i Jönköping lägga schema enligt eu:s arbetstidsdirektiv. Det innebär bland annat maximalt åtta timmars arbete på natten och elva timmars nattvila. Projektet genomfördes trots att Sverige ännu inte har infört eu-arbetstid och därför fått stark kritik av eu.

– En stor förändring var att nattarbetstiden minskade med en timme, berättar Marie Persson, barnmorska och Vårdförbundets företrädare.

En annan förändring gällde byte mellan kväll och dag. Tidigare var det vanligt, inte minst på helger, att man arbetade sent en kväll och sedan gick på igen tidigt morgonen därpå. Det försvann under provtiden eftersom det stred mot kravet på elva timmars nattvila.

Marie Persson tycker att det nya arbetstidssystemet fungerade bra, men det fanns missnöje. Speciellt gällde det kvällsskiftet. Kvällsturen slutade nämligen inte förrän 22.30 och många tyckte att det var för sent, inte minst utifrån att det på grund av dåliga kommunikationer var svårt att ta sig hem.

Projektet är nu avslutat och kliniken har efter en omröstning bland personalen gått tillbaka till det gamla systemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida