”EU måste stärka fackliga rättigheter”

10 mars 1997

De fackliga rättigheterna i EU måste stärkas, skriver de två centralorganisationerna TCO och LO till biträdande arbetsmarknadsminister Ulrica Messing. TCO och LO anser att EU alltid ska tillämpa grundläggande ILO-normer om fackliga rättigheter, att Sverige ska kräva att nya medlemmar uppfyller dessa normer samt att fackliga organisationer ska få rätt att vidta sympatiåtgärder över gränserna (i dag finns det ofta lagliga hinder att vidta stridsåtgärder som stöd för fack i andra länder trots att kapital och företag kan röra sig fritt inom EU). Orsaken till brevet är att man anser att den svenska regeringen hittills varit alltför passiv i de här frågorna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida