EU-parlamentarikerna ville inte diskutera abort

Varje land måste påverkas för sig. Lobbyisterna är för starka för att rätten till abort ska kunna bli en EU-angelägenhet, var slutsatsen efter en hearing i Bryssel.

18 oktober 2005

Under parollen Abort ska vara en rättighet för alla kvinnor i EU arrangerade arton EU-parlamentariker i dag en hearing om abort i Bryssel. Tanken var att diskutera varför abort och reproduktiv hälsa och rättigheter inte finns med på dagordningen för ett jämställt EU.

– De politiska grupperingar som bäst hade behövt lyssna uteblev. Det var gott om utomparlamentariska deltagare, men bara ett tiotal av EU:s 732 parlamentariker slöt upp, konstaterar Eva-Britt Svensson (v) en av hearingens värdar.

Abort räknas av EU till hälsofrågorna och är därmed en inre angelägenhet för varje enskilt medlemsland. Men många anser, som värdarna för hearingen, att rätten till abort är en del av de mänskliga rättigheterna och därmed en fråga för EU.

Personliga vittnesmål

I flera av EU:s medlemsländer är abort förbjudet eller omgärdat av hårda restriktioner. Till exempel Polen och Portugal. Kvinnor därifrån vittnade under dagen om hur de själva hade drabbats.

Och om situationen mer allmänt berättades det från både Litauen, Spanien och Slovakien. Malta är ett land där abort är helt förbjudet. En man därifrån berättade att det skulle vara lika med politiskt självmord om någon av landets fem EU-parlamentariker engagerade sig för frågan.

Efter att ha hört hans och de andras berätelser enades deltagarna om att den mest framkomliga vägen är att öva påtryckningar på varje enskilt land för sig.

Europa har starka lobbygrupper

– Vi behöver regeringar som talar klartext. Det är beklagligt att den enda regering som har abort på dagordningen är USA som vill se förbud i tredje världen som en förutsättning för att ge bistånd, säger EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (v).

Förutom Eva-Britt Svensson fanns två svenskar till bland hearingens arton värdar. Centerpartisten Lena Ek och Socialdemokraten Anna Hedh.

– Vi ska förstås fortsätta att motionera i EU-parlamentet men vi tror inte att det går att arbeta för en gemensam lagstiftning. Europa har starka lobbygrupper som arbetar mot rätten till abort. Vi har alltför starka krafter emot oss, anser Eva-Britt Svensson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida