EU-parlamentet kräver krafttag för mer bröstcancerforskning

Inrätta tvärvetenskapliga mammograficentra före 2016, och erbjud alla kvinnor mellan 50 och 69 år undersökning! Den uppmaningen riktade EU-parlamentet i dag till unionens medlemsstater.

EU-parlamentet kräver samtidigt att finansieringen av det europeiska cancernätverket säkras, så att arbetet med att ta fram EU-riktlinjer om yrkesprofilen för specialutbildade bröstcancersjuksköterskor kan slutföras. Parlamentet kräver också regler för certifiering av mammograficentra och ökade anslag till forskning om hur bröstcancer kan förebyggas.  

Samtidigt uppmanas EU-kommissionen att stödja forskning som undersöker hur mammografiundersökningar kan hjälpa kvinnor över 69 år och att fortsätta forskningen om alternativ till konventionella former av mammografi.

Parlamentet vill vidare att kommissionen snarast lägger fram en rapport om vilka åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att minska dödligheten i cancer. Den skulle, enligt vad parlamentet begärde 2003, presenteras i år.

”Starkaste stödet hittills”

Uppmaningarna och kraven står i det resolutionsförslag i 20 punkter som EU-parlamentet i dag röstade igenom med stor majoritet. Bland de 19 parlamentsledamöter som hade undertecknat resolutionsförslaget finns svenskarna Eva-Britt Svensson (v) vice ordförande i kvinnoutskottet och Jan Andersson (s) ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

Resolutionen föregicks av tre muntliga frågor till kommissionen som diskuterades i parlamentet i går och som ingår i resolutionen. De frågorna var ställda av ordförandena för de tre utskotten kvinnors rättigheter, sysselsättning och sociala frågor samt miljö och hälsa tillsammans med den tyska socialdemokraten Karin Jöns. Hon var redan 2003 föredragande för en resolution om att minska dödligheten i bröstcancer och tisdagens frågor var en del av parlamentets uppföljning av åtgärderna.

? Jag har aldrig tidigare varit med om att en resolution har fått ett så starkt stöd som den här fick i dag. En stor majoritet röstade för och jag tror inte någon protesterade. Det visar att detta är en viktig fråga, konstaterade Eva-Britt Svensson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida