EU-strategi mot alkoholskador

8 mars 2004

Den svenska alkoholexperten Maria Renström Törnblom hjälper sedan början av februari EU-kommissionens direktorat för folkhälsofrågor med att utforma en strategi för att minska alkoholrelaterade skador inom EU.

Maria Renström Törnblom har arbetat med alkohol- och
narkotikapolitiska frågor på både nationell och internationell nivå i över tio år.
Arbetet ska vara klart den sista juli.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida