Europafack arbetar för jämställdhet

Vårdförbundet fick beröm för sitt arbete med jämställdhet när Europeiska federationen för offentliganställdas förbund, Epsu, höll sin sjunde kongress i Stockholm i juni.

Berömmet kom från den brittiska delegationen. Dels för skriften Allt att vinna som har översatts till engelska, dels för sättet att arbeta med jämställdhetsfrågorna och att förbundets material kan användas inte bara av medlemmar utan även av andra intresserade.

– Jämställdhet är en viktig fråga inom Epsu. Det finns till exempel regler om att alla instanser och organ ska vara jämställda. Valet till styrelse är kvoterad på så sätt att vissa platser måste innehas av kvinnor, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets vice ordförande och delegat på kongressen.

En annan fråga som väckte diskussion var Europacentralisering av kollektivavtal och där framkom det olika uppfattningar. På ena kanten finns Sveriges och de övriga nordiska ländernas åsikt att nationella avtal är bäst och på den andra kanten länder som vill föra upp avtalen till en gemensam Europanivå.

– Det gäller främst de länder där det knappt finns några kollektivavtal, där man i stället löser frågorna genom lagstiftning, säger Anna-Karin Eklund.

Kongressbeslutet innebar att den nordiska linjen vann. epsu ska arbeta för och stödja andra länder så att de ska få egna nationella avtal. Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål sitter med i den grupp som ska titta på kollektivavtal.

Vem som ska driva offentlig verksamhet är ännu en fråga där åsikterna inom Epsu är delade. En del anser att all sådan verksamhet ska skötas av stat och kommuner/landsting, medan andra – bland annat Vårdförbundet – är positiva till alternativ, till exempel kooperativ och privata företag. Den resolution som kongressen antog lägger tonvikten på att verksamheten ska vara offentligt finansierad och av god kvalitet.

Epsu säger nej till det tjänstedirektiv som eu-
kommissionen har lagt fram och som har mött starkt motstånd från vissa håll. Kritikerna menar att direktivet kan gynna företag i länder med låga löner och sämre arbetsvillkor.

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall blev omvald som suppleant i styrelsen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida