Europasamarbete för hälsa

Sjuksköterskor och barnmorskor i Europa samarbetar för att förverkliga WHOs hälsodeklaration.

10 november 1997

I slutet av oktober träffades representanter för ett antal europeiska barnmorske- och sjuksköterskeorganisationer i Delphi, Grekland, för att tillsammans med WHO bilda European Forum of Nursing and Midwifery Associations.
Motsvarande fora finns sedan flera år för både läkare och farmakologer.

Utgångspunkten för det nybildade forat är WHO:s dokument Hälsa för alla. Mycket av det arbete som dessa två yrkesgrupper utför är ju direkt folkhälsoinriktat och bidrar bevisligen till en bättre folkhälsa. Till exempel den förebyggande mödra- och barnhälsovården och en del av arbetet inom äldrevården. 

Tanken med forat är att de två yrkesgrupperna genom att samarbeta ska blir mer slagkraftiga och mer konkret påverka hur arbetet med att förverkliga målen i hälsodokumentet bedrivs i Europa. Ett bevis för att sammanslutningar av det här slaget kan göra konkreta insatser är det rökförbud på alla flyg i Norden och många i Europa som läkarnas fora har fått igenom. 

Det nybildade forat kommer också att kunna fungera som en plattform för att visa omvärlden hur de båda yrkesgruppernas forskning, och användningen av forskningsresultaten, direkt bidrar till bättre hälsa och högre livskvalitet för befolkningen.

En gång om året ska forat samlas för att bestämma vilka frågor som ska drivas under det kommande året. Själva arbetet görs sedan i arbetsgrupper med olika konstellationer av specialistsjuksköterskor och barnmorskor beroende på vilka delmål i hälsodokumentet som forat valt för respektive år.

Idén till European Forum of Nursing and Midwifery Associations väcktes för nästan ett år sedan och därefter har en styrgrupp  arbetat på att ta fram förslag på riktlinjer för verksamheten och förbereda det konstituerande mötet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida