Europasamling för bättre psykisk hälsa

Europas 52 länder har antagit en deklaration om psykisk hälsa. Där utlovas särskilda insatser för barn och äldre och tillgång till vård på primärvårdsnivå.

7 februari 2005

– Villkoren för vård och service av psykiskt sjuka och för anhörigas delaktighet varierar oerhört mellan Europas länder. En del behandlar fortfarande psykiskt sjuka förfärligt, säger Inger Nilsson, president i Eufami och styrelseledamot i Schizofreniförbundet.

I januari var hon inbjuden till Världshälsoorganisationens, who:s, ministerkonferens om psykisk hälsa i Europa. Som företrädare för Eufami, the European federation of associations of families of people with mental illness, med anhörigföreningar samlade i 42 medlemsorganisationer i 25 länder, skulle hon ge ett familjeperspektiv på vården.

I who-deklarationen lovar länderna bland annat att prioritera insatser för psykisk hälsa bland barn, unga och äldre, arbeta förebyggande mot ohälsa och självmord, erbjuda effektiv vård i kommunbaserade inrättningar och ge vård för mentala problem på primärvårdsnivå.

Vid ministerkonferensen presenterades också en studie som visar att enkla utbildningsinsatser för den personal som tidigt möter nyblivna mammor och deras barn kan motverka att barnet utvecklar psykisk ohälsa i ungdomen.

– Där har sjuksköterskor och barnmorskor en viktig roll. Att Europas 52 länder nu har antagit en gemensam deklaration om psykisk hälsa och en handlingsplan till den är något oerhört viktigt, säger Inger Nilsson.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida