EU:s ministerråd sa nej till nytt arbetstidsdirektiv

Det blir ingen ändring av EU:s arbetstidsdirektiv. EU-ländernas arbetsmarknadsministrar kunde i går inte ena sig om det ändringsförslag som EU:s ordförandeland Finland lagt fram.

8 november 2006

Den avgörande orsaken till att ministrarna inte kunde ena sig var veckoarbetstidsregeln. Enligt det nu gällande direktivet – och som införs i svensk lag från och med 2007 – får man inte arbeta mer än i genomsnitt 48 timmar i veckan. Det har dock funnits möjlighet till undantag, det som kallas opt out, och som bland annat Storbritannien (men inte Sverige) använt sig av.

Flera länder krävde i förhandlingarna i går att man skulle sätta en tidsgräns för när det här undantaget inte längre ska gälla. Inte minst Storbritannien vägrade gå med på detta och det ledde då till att Frankrike, Spanien, Italien, Grekland och Cypern sa nej till Finlands kompromissförslag.

Nya regler från årsskiftet

I och med detta måste Sverige införa de regler som finns i det gällande EU-direktivet. Bland annat innebär det att ingen får arbeta mer än i genomsnitt 48 timmar i veckan, inklusive jour och övertid, och att alla ska ha minst elva timmars vila per dygn. Det arbete som länge pågått med att ändra scheman i inte minst landsting och kommuner måste fullföljas för att kunna träda i kraft senast vid årsskiftet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida