EU:s sjukvårdspersonal
trovärdigare än Internet

4 augusti 2003

Inom EU använder sig nästan var fjärde person (23 procent) av Internet för att få information om hälsa. Det visar en undersökning som gjorts av EU-kommissionen. Men bilden varierar mellan länderna. I Danmark och Nederländerna använder cirka 40 procent Internet för hälsoinformation, medan användandet i Grekland, Spanien, Portugal och Frankrike är 15 procent eller mindre. Fortfarande är sjukvårdspersonalen den viktigaste källan till information. Av undersökningen framkommer också att hälso- och sjukvården har störst trovärdighet när det gäller hälsofrågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida