Eutanasi

Eutanasi

Dödshjälp. Etiska & juridiska aspekter.LW Sumner.Fri tanke förlag 2012, www.fritanke.se?,ISBN 978-91-86061-48-7??

6 februari 2013

”Jag vill ha den verkställande makten över mitt liv ända fram till slutet.” LW Sumner är kanadensisk professor i filosofi och en förespråkare för dödshjälp. I sin bok går han noga igenom de etiska argumenten för och emot eutanasi samt rättsläget i olika delar av världen. Sumner ifrågasätter starkt den skarpa gränsdragningen mellan dödshjälp och andra brett accepterade handlingar i livets slutskede, till exempel att avbryta livsuppehållande åtgärder och terminal sedering. Skillnaden är oftast irrelevant, enligt honom, ur en moralisk aspekt. De etiska argument som försvarar de i dag tillåtna åtgärderna kan lika gärna användas som argument för dödshjälp, resonerar LW Sumner.?

Han föreslår också riktlinjer för hur en legaliserad modell skulle kunna se ut, som minimerar risken för missbruk. SA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida