Eva Fernvall avgår som förbundsordförande

Det är fruktansvärt roligt att vara ordförande i Vårdförbundet. Men man ska sluta när det fortfarande är roligt! Så motiverar Eva Fernvall att hon inte ställer upp för omval på ordförandeposten.

8 november 2004

Eva Fernvall lämnar sitt uppdrag vid kongressen i april nästa år. Varför avgår du?

? Jag har varit ordförande i tio år. Det är lång tid, längre än jag hade tänkt mig när jag tog på mig uppdraget. Ser man till tiden efter förbundets bildande 1977 är jag faktiskt den ordförande som har suttit längst.

? Det är ett stort åtagande att vara Vårdförbundets ordförande. Man måste vara säker på att man vill vara kvar i tre år till om man ställer upp till omval. Det är ett fruktansvärt roligt uppdrag att företräda Vårdförbundets medlemmar. Jag vill sluta när det fortfarande är roligt.

Vill inte bli förutsägbar

? Samtidigt måste man inse att möjligheterna att påverka blir mindre ju längre man sitter. Det finns en risk att man blir förutsägbar. Och det vill jag inte vara!

Vad är det som är roligt med ditt uppdrag?

? Att få företräda våra yrkesgrupper med all deras kunskap, kompetens och förmåga. Vården bärs i dag upp av sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som aldrig förr, både i vardagen och på ett mer övergripande sätt.

Vården har utvecklats

? Under de år som jag har varit ordförande har vården utvecklats väldigt mycket, liksom till exempel utbildningen (numera statlig högskoleutbildning) och att alltfler av Vårdförbundets medlemmar disputerar. I dag är det ingen som beskriver sjuksköterskans roll som underordnad!

Men känns det inte vemodigt att lämna uppdraget?

? Jo, det är ju också en skilsmässa, ett sorgearbete som jag måste tillåta mig att gå igenom. Men ? uppdraget har man till låns, och det är dags att lämna tillbaka det.

Kan Vårdförbundet försvagas nu?

Vårdförbundet och du är ju i den allmänna debatten intimt förknippade med varandra. Finns det inte en risk för att Vårdförbundets position försvagas när du avgår?

? Temporärt, möjligen. Men det allmänna minnet är kort. Det kommer inte att dröja länge innan en ny ordförande kommer att finnas mitt i debatten. Ett byte kanske till och med höjer intresset för Vårdförbundet.

? Vårdfrågorna kommer aldrig att tappa människors intresse. Och då kommer Vårdförbundet att finnas mitt i diskussionen. Vi har bättre möjligheter än alla andra förbund att påverka debatten; vi har fler medlemmar mitt i vården, vi har nya idéer om hur vården ska utformas, vi har en modig och lyhörd organisation.

Besked mitt i avtalsrörelsen

Du lämnar beskedet mitt i en avtalsrörelse. Kan det påverka förhandlingarna?

? Nej. Vår strategi är så fast förankrad nu och bärs av förbundet både nationellt och lokalt. Den är inte knuten till mig som person. Dessutom ska jag ju inte avgå förrän vid kongressen i vår, och då är avtalet med all säkerhet klart sedan länge.

Vad ska du göra sedan?

? Det vet jag inte, jag har inget klart eller något på gång. Men jag tycker om att leda och jag är intresserad av vårdfrågor, så något inom det området skulle vara intressant.

? Men en sak är klar: det har aldrig varit något alternativ för mig att stanna kvar som ordförande bara för att jag inte vet om jag kan få ett annat jobb.

Hur är dina ekonomiska villkor när du slutar?

? Det är inte klart ännu

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida