Eva Fernvall: »Det går inte att lyfta alla på en gång«

12 januari 2004

För några år sedan tog Vårdförbundet fram ett eget arbetsvärderingssystem. I dag är många inom förbundet kritiska till den arbetsvärdering som är på gång på olika håll i landet. Varför?

-Sedan dess har vi utvecklat vår lönestrategi. Från att vara en fråga mellan centrala personalchefer och hela grupper, har lön blivit en fråga mellan enskilda arbetstagare och verksamhetsnära chefer. Det femårsavtal som gäller till 2005 har inneburit en god löneutveckling för Vårdförbundets medlemmar. Nu vill arbetsgivarna smita ifrån ansvaret och införa tariffliknande löner. Jag ser det som ett sätt att slippa diskussioner om lön och om vad varje individ betyder för utvecklingen av verksamheten.

Men om arbetsvärdering visar att Vårdförbundets medlemmar är felvärderade?

-Det kanske låter barockt och som om jag inte anser att lönerna ska höjas, men det går inte att lyfta lönerna för 90000 sjuksköterskor på en gång. Arbetsvärdering och de diskussioner om fel lön som följer på det kan väcka förväntningar på lönehöjningar för stora grupper som inte går att leva upp till.

Skulle inte andra grupper kunna stå tillbaka eller sänka sina löner om en grupp, till exempel sjuksköterskor, visar sig ha fel lön?

-Ingen grupp kan acceptera att sänka sin lön. Om en arbetsvärdering visade att undersköterskor var lönediskriminerade i förhållande till oss skulle vi aldrig avstå löneutrymme till dem. Man ändrar inte värderingar genom att säga att andra är mindre värda. Dessutom tror jag att risken för diskriminering ökar när individen osynliggörs och man blir sedd som en grupp.

Finns det en strukturell lönediskriminering av kvinnors arbete?

-Ja, helt klart. Våra medlemmar är inte lönesatta efter vad de gör för verksamheten, även om individuella löner och marknadskrafter har förbättrat lönenivån. Men för att ändra på det tror jag mer på möjligheten till lönekarriär än på arbetsvärdering. Vi har för få karriärvägar inom våra yrken i dag. De måste differentieras ännu mer.

Har verkligen facket lyckats göra något åt lönediskrimineringen?

-Facket har inte kommit tillräckligt långt, men vi har heller inte förfogat över alla verktyg. Vi kan inte komma åt andras pengar. Vi kan bara höja lönerna genom att peka på vad individen gör för verksamheten.

Hur ska man göra för att komma åt lönediskriminering?

-Man ska utbilda chefer och ledare i genuskunskap så att de slutar ta för givet att världen ska se ut som den alltid har gjort. Jag ser lönesamtalet som det viktigaste instrumentet för var och en för att påverka sin egen situation och skulle hellre se att tiden och energin gick till att utveckla dem, än till att ta fram kostsamma arbetsvärderingssystem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida