Eva Fernvall går till Apoteket

Vårdförbundets avgående ordförande Eva Fernvall blir från den 1 april chef för den nyinrättade enheten Marknad och samhälle på Apoteket AB.

23 februari 2005

Hon ska arbeta med att ?positionera? apoteket som den första länken i vårdkedjan. Bland annat vill hon utöka kompetensen på apoteken med till exempel sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Hon vill också stärka apoteken i en roll att stödja egenvård och förebyggande arbete.

? Ett helt annat uppdrag, säger Eva Fernvall, men ser samtidigt kopplingen med det hon arbetat för i Vårdförbundet: att se vården i ett större sammanhang än bara en enskild yrkesgrupps.

Apoteket kommer förmodligen att förlora sitt monopol på försäljning av receptfria läkemedel. Eva Fernvalls uppgift bli bland annat att vara med och förvalta det starka varumärke som Apoteket har i svenska folkets medvetande.

Eva Fernvall lämnar vid kongressen den 10-12 maj alla uppdrag i Vårdförbundet, men stannar bland annat kvar som ordförande för regeringens 24-timmarsdelegation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida