Eva Fernvall leder nytt donationsråd

6 maj 2005

Vårdförbundets avgående ordförande Eva Fernvall utsågs i början av april av regeringen till ordförande i det nya Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation.

– Eftersom jag länge har engagerat mig i den här frågan är jag glad och stolt över uppdraget, säger hon.

Rådet hör till Socialstyrelsen och ska förutom att vara ett kunskapscentrum ha en opinionsbildande roll och utforma riktlinjer för läkare och sjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida