Eva Fernvall: Nödvändigt att hålla ihop unternationellt

9 augusti 1999

Varje år betalar Vårdförbundet en medlemsavgift till den internationella sjuksköterskeorganisationen icn. Vart fjärde år deltar både ledamöter i förbundsstyrelsen och anställda på kansliet på icn:s ordinarie kongresser runt om på jorden. Det är en del av de pengar förbundet lägger ner på det internationella arbetet inom icn, samtidigt som besparingar görs på andra områden för att undvika en höjning av avgiften för medlemmarna hemma i Sverige. Är det här en vettig satsning?

– Ja, absolut, säger ordföranden Eva Fernvall, biomedicinsk analytiker men speciellt inbjuden till London av icn:s ledning.

Hon säger att sjuksköterska är ett yrke som finns i varje land, utgör den största gruppen inom hälso- och sjukvården, och att sjuksköterskans arbete är viktigt för hälsoarbetet överallt. Under många år har sjuksköterskorna haft en underordnad ställning, men en successiv förändring till en mer självständig och respekterad roll har kommit i en rad länder under de senaste årtionden. Den nya situationen är dock inte någon självklarhet i framtiden.

– Vi måste fortsätta vårt arbete för att stärka sjuksköterskorna och då är arbetet i icn viktigt. Om vi inte håller ihop internationellt är risken stor att sjuksköterskerollen försvagas.

Eva Fernvall anser också att icn har en viktig roll när det gäller att utveckla och sprida kunskaper som är viktiga för sjuksköterskorna.

– Jämför med läkarna, hur deras arbete utvecklats genom att man kunnat sprida nya rön och kunskaper till andra länder. Vi sjuksköterskor har samma ansvar när det gäller våra specifika områden, säger hon.

Eva Fernvall tycker att konferensen i London har varit bra inom många områden. En del av de cirka 60 svenska deltagarna har kunnat presentera sitt arbete för en internationell publik, kontakter har knutits som kan bli viktiga i framtiden och erfarenheter har spritts. Om två år hålls icn:s nästa ordinarie kongress i Köpenhamn. Förhoppningsvis, säger Eva Fernvall, kommer Sverige att kunna bidra till programmet, till exempel genom att anordna studiebesök i framför allt Skåne. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida