Eva Fernvall positiv till kort labbutbildning

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall tar beskedet om att Landstinget Sörmland snabbutbildar undersköterskor i patientnära laboratoriekunskap med ro. Hon tycker till och med att det kan vara positivt att andra personalkategorier tar över de enklare uppgifterna från biomedicinska analytikerna.

17 september 2004

– Jag tycker att yrket används lite för slentrianmässigt till att utföra allting på labben. Vi får inte använda den fördjupade kunskap som vi faktiskt har. Vår kompetens är mycket bredare, djupare och viktigare än den som behövs för att sköta ett minilabb. Det är slöseri med resurserna, säger Eva Fernvall som själv är biomedicinsk analytiker.

Gång efter gång understryker hon att de biomedicinska analytikernas viktigaste roll inte är att utföra själva analyserna.

– Vi är en akademiskt utbildad yrkesgrupp som i första hand ska stå för kompetensen. De svåra analyserna som kräver mycket rimlighetsbedömningar ska vi göra, men i övrigt tycker jag att vår viktigaste uppgift är att kvalitetssäkra analysarbetet.

Arbetslöhet inget som oroar

Även risken för arbetslöshet tar Eva Fernvall med ro.

– På kort sikt kan naturligtvis de som är anställda vid Capio Diagnostik i Sörmland drabbas. Men på lång sikt kommer behovet av biomedicinska analytiker snarare att öka än minska. Jag är övertygad om att ju fler patientnära analyser som utförs desto större blir behovet av mer avancerad biomedicinsk laboratorieverksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida