Eva Fernvall vice ordförande i TCO

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall valdes vid TCO-kongressen i somras till ny vice ordförande för TCO.

Vårdförbundet har ofta varit kritiskt till TCO och dess verksamhet. Centralorganisationen har ansetts arbeta alltför ofta med fel frågor och Vårdförbundet har tyckt att man fått ut för litet för de cirka nio miljoner per år (90 kronor per medlem i Vårdförbundet) som medlemskapet i TCO kostar.

Ändå väljer Eva Fernvall att ställa upp som ny vice ordförande. Varför?

– TCO är den centralorganisation som stämmer bäst med Vårdförbundet och om förbundet ska vara medlem vill vi också kunna påverka verksamheten. Det blir lättare om jag sitter med i presidiet, svarar Eva Fernvall.

Hon anser att Vårdförbundet som förbund inom hälso- och sjukvården är smalt när det gäller att påverka i samhällsfrågor som ligger utanför den sektorn, och då behövs TCO. Trots att förbunden inom TCO är så olika finns det, säger hon, en större respekt för varandra än tidigare. Det har därmed blivit lättare att hitta en gemensam linje i en rad frågor, till exempel synen på utbildningar, arbetsmiljön och hela välfärden.

Syns mer i dag
– TCO syns också mer i dag än för ett par år sedan. Även om det inte automatiskt innebär att organisationen påverkar förslag och beslut mer än tidigare, ökar troligen den enskilde Vårdförbundsmedlemmens förtroende för TCO, säger hon.

Eva Fernvall är en av två vice ordförande, den andra är Lilian Ringsand från Industritjänstemannaförbundet, SIF. Något val av ordförande skedde inte eftersom Sture Nordh har två år kvar på sin mandatperiod.

Vårdförbundet hade lämnat in två motioner – om jämställdhet och om facklig utveckling och utbildning. Båda fick bifall av TCO-styrelsen och kongressen.

Besluten innebär att TCO under den kommande kongressperioden ska utveckla jämställdhetsarbetet »med sikte på de bakomliggande faktorerna till arbetsorganisationens utformning och synen på ledarskapet ur ett genusperspektiv«. Vidare sägs att TCO ska arbeta för att lagstiftningen på diskrimineringsområdet ska omfatta hela samhället eftersom arbetslivet är en spegel av samhällets värderingar.

– Vi måste förändra attityder hos män, kvinnor och arbetsgivare. Samma glöd och upprördhet som i andra fackliga frågor måste mobiliseras på det här området, sa TCO-styrelsens Håkan Carlsson när motionen behandlades.

Uttalande om Turkiet
Kongressen sa också ja till kravet på att TCO ska ta fram nya värderingar och mål för facklig utveckling och utbildning,
utifrån samhällets förändring.

Ett uttalande antogs också mot den turkiska regeringens planer på att införa en ny lag som kraftigt kommer att begränsa fackliga fri- och rättigheter för offentliganställda. Förslaget innebär bland annat att två förbund med över
400 000 medlemmar förbjuds och att guvernörer får rätt att besluta vilka fackföreningar som ska få finnas. TCO säger i uttalandet att förslaget bryter mot grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter och kräver att förslaget dras tillbaka. I stället bör regeringen samarbeta med de fackliga organisationerna för att lösa olika fri- och rättighetsfrågor.

Fotnot: Det är tredje gången som en företrädare (och ordförande) för Vårdförbundet kommit in i TCO:s presidium. Marianne Lundqvist var vice ordförande 1982–1985 och Inger Ohlsson ordförande 1994–99.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida