Exaktare mäta blodtryck med ljus

Forskare vid Linköpings universitet håller på att utveckla en ny metod för att mäta det systoliska blodtrycket.

7 januari 2002

Metoden bygger på en optisk teknik, där en sensor ersätter stetoskopet vid blodtrycksmätning. Fördelen med tekniken är att den ger ett mer exakt värde än andra vanliga mätmetoder.

Utseendet på sensorn kan liknas vid ett spelkort. Den placeras över brachialisartären, precis som ett vanligt stetoskop, och sedan fäster man en blodtrycksmanschett ovanpå. Sensorn sänder infrarött ljus genom huden och ljuset som studsar tillbaka registreras i sensorn.

Eftersom de röda blodkropparna absorberar ljuset blir signalen svagare om det är mycket blod i vävnaden. En liten del av den registrerade signalen kommer från pulsen i blodkärlet och det är den delen som analyseras. Pulsen framträder när trycket i manschetten överensstämmer med det systoliska blodtrycket. Då läser man av och får fram det övre blodtryckets värde.
Fördelen med sensorn är att man kan avläsa signaler från artärer som ligger centimeterdjupt, vilket ger ett mer exakt resultat.

Tekniken kan även användas för att mäta blodtrycket i ankeln. Den här varianten av blodtryckssensorn registrerar signaler från två blodkärl på samma gång.

Då skillnaden i systoliskt blodtryck mellan de två skenbensartärerna pekar på en pulsådersjukdom får man med ankelsensorn ett smidigt instrument för att upptäcka nedsatt cirkulation i benen. Det kan peka på att patienten lider av åderförkalkning.

Två kärl samtidigt
– Tekniken har en klar fördel gentemot befintliga metoder eftersom den mäter trycket i två kärl samtidigt, säger Claes Laurent, civilingenjör och doktorand vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet, som leder projektet.

Ännu är det långt kvar till en färdig produkt. Det har gjorts en klinisk studie av armsensorn men den har inte utvärderats. Forskarna tror att det finns ett behov och en marknad inte minst för ankelsensorn.

– Vi har fått mycket positiv respons kring det vi fått fram i dagsläget, säger Claes Laurent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida