Extra ersättning för nattarbete

5 mars 2001

I Kalmar kan det löna sig att arbeta natt. Den som arbetar natt – oavsett om det är extraarbete eller som ordinarie – får i fortsättningen 200 kronor extra per skift. På det sättet hoppas landstinget att det ska bli lättare att rekrytera nattpersonal. Den extra ersättningen är en del av det ordinarie avtalet mellan Vårdförbundet och landstinget. Vårdförbundet har totalt fått 6,0 procent för 2001 (varav 1,7 procent går till nattersättningen). Därmed har Vårdförbundet för andra året i rad fått betydligt mer än lägstnivån i det centrala avtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida