Extrakongressen. Lång diskussion om ordet ”fackförbund” i stadgan

Extrakongressen. Lång diskussion om ordet ”fackförbund” i stadgan
Harriet Lindqvist, styrelseledamot i avdelning Västmanland, vill göra det tydligt för medlemmarna att Vårdförbundet är ett fackförbund som kämpar för villkorsfrågorna. Foto: Anna Simonsson

När stadgarna skulle behandlas på Vårdförbundets extrakongress i dag handlade mycket om ord. Flera kongressombud ville skriva in ordet skyddsombud i stadgan och få infört att Vårdförbundet är ett fackförbund. Om de får igenom sin vilja vet vi först om två år.

30 januari 2012

Vårdförbundet har under många år kallat sig för ett yrkesförbund i stadgarna, och inte en facklig organisation. Nu tyckte flera kongressombud att det var dags att återinföra ordet fackförbund.

– Det saknas stuns i stadgans nuvarande formulering, sa till exempel Terese Nordberg från Stockholm.

Hårdnade arbetsvillkor

Harriet Lindqvist, styrelseledamot i avdelning Västmanland, tycker att när arbetsvillkoren hårdnar alltmer på arbetsplatserna så måste man vara tydlig med att Vårdförbundet är en facklig organisation som kämpar för att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor.

– Vi tappar medlemmar för att de inte tycker att förbundet driver villkorsfrågorna tillräckligt starkt. Att vi kallar oss ett fackförbund är ett steg på vägen för att visa att vi prioriterar de frågorna, sa hon.

Att Vårdförbundet ska kalla sig både yrkesförbund och fackförbund är viktigt för att medlemmarna ska känna igen sig i sin organisation, anser Terese Nordberg från Stockholm. Hon är orolig för att Vårdförbundet har skapat en slags intern vokabulär som inte medlemmar förstår.

– Att inte kalla sig för fackförbund är ett exempel på det. Om vi har ett slags språk som bara vi förstår vinner vi inga medlemmar. Det blir otydligt för dem på vilket sätt vi tillvaratar deras intressen. Ordet fackförbund gör det tydligt att vi driver villkorsfrågorna, sa Terese Nordberg.

Skyddsombud diskuterades

Frågan om skyddsombud väckte också diskussion. Vårdförbundets avdelning i Västmanland yrkade på att det ska stå i stadgan att förtroendevalda också är skyddsombud. Gabriella Thies var en av dem som uttryckte den åsikten.

– Var står det att man som förtroendevald också är skyddsombud om det inte står i stadgan? Min arbetsgivare kan ifrågasätta min roll om det inte står någonstans, sa hon på kongressen.

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, förtydligade dock att det inte är så enkelt som att bara skriva in ordet skyddsombud i stadgarna.

– Den som är skyddsombud måste alltid anmäla det hos arbetsgivaren, sa hon.

Blir ett projekt

Många kongressombud engagerade sig i hur stadgan ska formuleras. När det var dags att gå till beslut såg det först ut som om yrkandena om skyddsombud och fackförbund skulle gå igenom.

– Äntligen, här har vi ett förslag till stadga där både fackförbund och yrkesorganisation finns med, utropade någon.

Fast så blev det inte riktigt till slut. Det fanns så mycket att ta ställning till under punkten stadga, och så många viktiga förslag som diskuterades, att styrelsen kom med ett nytt yrkande.

– Förbundsstyrelsen vill avvakta med att förändra stadgan och drar tillbaka förslagen om förändring, sa styrelsens föredragande, Linda Eklund från Gotland.

Så det hela blev ett projekt i stället. Ett stadgeprojekt som förbundsstyrelsen fick i uppdrag att redovisa inför nästa kongress, 2014.

Harriet Lindqvist är inte missnöjd. Hon tror på att det kommer ett klokt förslag från förbundsstyrelsen – om ett par år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida