Extremt för tidigt födda får större risk för sämre tal och motorik

Extremt för tidigt födda får större risk för sämre tal och motorik
De för tidigt födda barnen i studien är undersökta i 2,5-årsåldern. Arkivbild: Colourbox

Även problem med kognition och beteende är vanligt, visar ny studie.

9 februari 2015

När barnen i 2,5-årsåldern fick göra olika psykologiska tester presterade de för tidigt födda klart sämre än fullgångna barn vad gäller kognition, tal, språkförståelse och motorik.

I den nya studien från Lunds universitet har psykologen Johanna Månsson undersökt omkring 400 extremt för tidigt födda barn, det vill säga födda i vecka 28 och tidigare.

Beteendeproblem hos var femte

Sex procent av barnen hade så pass allvarliga kognitiva problem att det betraktas som en permanent skada. 20 procent av de prematura barnen hade beteendeproblem. De var ofta socialt tillbakadragna eller hade problem med uppmärksamheten.

– Pojkarna var mer sårbara än flickorna. De är inte sjukare vid födseln men i 2,5-årsåldern uppvisade de betydligt sämre resultat beträffande kognition, språk och motorik än flickorna.

De flesta inom normalspannet

Skillnaderna mellan de för tidigt födda och de med fullgången graviditet kvarstod även efter hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, moderns födelseland, ålder vid förlossningen samt andra faktorer kända för att påverka barns prestation i psykologiska tester.

Men trots att det fanns klara skillnader mellan för tidigt födda barn och de med fullgången graviditet var de flesta för tidigt födda barnen inom normalspannet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida