Få barn får terapi efter misshandel

7 mars 2005

Domstolarna tar mer hänsyn till förövarna än till offren, konstaterar statsvetaren Charlotta Lindell i Linköping som i avhandlingen Child physical abuse – reports and interventions har följt 126 fall av polisanmäld barnmisshandel i fyra år. Trots dokumenterade skador i hälften av fallen ställdes bara 18 förövare inför rätta. Man vet att var tredje barn utvecklar posttraumatiskt stressyndrom efter misshandel, men bara sex av de studerade barnen fick terapi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida