Få förstår hur mycket som krävs för att vara verksamhetschef

Både de som tillsätter verksamhetschefer och de som tar på sig uppdraget tror att man kan klara både chefskapet och arbetsuppgifterna i den vanliga yrkesrollen. De inser inte hur mycket tid chefskapet kräver.

10 januari 2006

Det här framgår av en undersökning som Socialstyrelsen har genomfört i södra Sverige. 60 verksamhetschefer inom både sluten och öppen vård, främst läkare men även bland annat sjuksköterskor, ingår i undersökningen. Resultatet är tydligt:

Vårdgivarna förstår inte vad som krävs av en chef. De tycker sig inte ha råd att låta verksamhetscheferna vara chefer på heltid utan räknar med att de ska klara den dubbla rollen som chef och yrkesutövare. Inte heller de som åtar sig chefskapet inser vilka krav som ställs på en chef.

Finns aningslöshet

– Hos båda grupperna finns en aningslöshet när det gäller chefsrollen, säger Ulla Fryksmark, tillsynsläkare på Socialstyrelsen i Jönköping och den som har lett undersökningen.

Aningslösheten beror inte minst på att många inte inser den förändring det innebär att vara verksamhetschef i dag, jämfört med hur det tidigare var att vara klinikchef. Lagar har förändrats, nya regler har tillkommit och krav kommer från en rad nya håll.

Saknar stöd uppifrån

Undersökningen visar att sex av tio verksamhetschefer inte klarar av sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid och att direktiven för chefskapet är otydliga.

– De får inte heller det stöd uppifrån som de borde ha, säger Ulla Fryksmark.

Kanske beror det på bristande intresse bland de ansvariga i landstingen. När undersökningen var klar skickade Socialstyrelsen ett e-brev till samtliga berörda landstingsdirektörer – ingen har svarat.

– Nej, någon reaktion fick vi inte, varken från dem eller från någon annan. Men jag är inte överraskad, jag hade knappast väntat mig något, säger Ulla Fryksmark med ett litet skratt.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida