Få kurser i drogprevention

7 juni 2004

Trots nationella handlingsplaner för alkohol- och narkotikabekämpning är det ont om utbildningar och forskning i prevention, konstaterar Folkhälsoinstitutet som på regeringens uppdrag har kartlagt situationen. Läs om kartläggningen på www.shi.se under alkohol.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida