Få män får mer

11 oktober 2004

Enligt Fakta om kvinnor och män i landstingen 2003 var
4 792 kvinnliga sjuksköterskor chefer och arbetsledare det året. Antalet manliga sjuksköterskor på ledande befattningar var 637.

Medellönen för kvinnorna var 28 924 kronor per månad, och för männen 29 271 kronor. Rapporten kan beställas på www.lf.svekom.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida