Få sanktionsmöjligheter mot arbetsgivarna

11 juni 2001

Nästan 500 000 personer (284 000 kvinnor och 214 000 män) hade vid årskiftet 1999/2000 varit sjukskrivna längre tid än ett år, uppbar sjukbidrag eller var förtidspensionerade, enligt statistik från Riksförsäkringsverket. Den största ökningen av långa sjukdomsfall ses bland kvinnor i åldrarna 50 till 59 år, anställda inom offentlig sektor med vård- eller omsorgsarbete. I en rapport konstaterar Riksförsäkringsverket att arbetsgivarnas rehabiliteringsutredningar är bristfälliga och att försäkringskassorna ofta har svårt att få dem att ta sin del av rehabiliteringsansvaret.

– Det finns inte tillräckligt med sanktionsmöjligheter. Om det kostade dem något kanske arbetsgivarna skulle ta sitt ansvar på större allvar, säger Leif Westerlind, enhetschef på Riksförsäkringsverket.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att organisera rehabilitering och arbetsanpassning. Hur det ska organiseras regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1). Vilka åtgärder som ska vidtas regleras i lagen om allmänförsäkring, där det bland annat slås fast att arbetsgivaren i bestämda situationer ska göra en rehabiliteringsutredning.

Arbetsgivaren ska, i samråd med den anställda, göra en rehabiliteringsutredning när hon varit sjuk i mer än fyra veckor, varit sjuk sex gånger eller mer under en tolvmånadersperiod eller när hon själv begär det.

Arbetsgivaren ska också göra de ändringar som är möjliga på arbetsplatsen.
(Källa: Försäkringskassan)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida