Få sjuksköterskor på specialistutbildning

Var tredje plats på specialistutbildningarna för sjuksköterskor stod tomma förra året. Minst attraktiv var utbildning inom vård av äldre, tätt följd av psykiatriutbildningen.

14 april 2003

Enligt statistik från Landstingsförbundet fanns det förra året 864 lediga platser på specialistutbildningarna för sjuksköterskor. Det motsvarar 33 procent av det totala antalet. På flera högskolor och universitet har utbildningar ställts in på grund av för få sökanden.

Populärast var utbildningarna i anestesi, kirurgi och till distriktsköterska, medan endast en tredjedel av platserna var besatta på specialistutbildning inom vård av äldre. Nästan lika illa var det på specialistutbildningen i psykiatri.

Gunilla Strand på Landstingsförbundet tror att det finns flera orsaker till att sjuksköterskorna inte läser vidare.

 ? Många är äldre och har familj. Då kan det vara svårt att börja en ettårig utbildning, kanske flytta eller pendla till en annan ort.

Klarar inte kraven

Även antagningskraven spelar in. Enligt högskoleförordningen ställs kravet legitimerad sjuksköterska, men det finns högskolor som kräver 60 poäng omvårdnad. Gunilla Strand får rapporter om att sökande inte kommer in på grund av att de har en äldre sjuksköterskeutbildning och därför inte klarar kraven.

– Vi har skrivit till departementen och bett dem se över antagningskraven. Eftersom specialistsjuksköterskeutbildningen är en yrkesutbildning borde det räcka med en sjuksköterskelegitimation.

Gunilla Strand tror att fler skulle söka om det blev lättare att kombinera arbete med studier. Till exempel genom att läsa på halvfart, distans, via nätet eller bara ta enstaka kurser.

? Specialistutbildningarna ligger inte alltid i linje med den kunskap som sjuksköterskan behöver i sitt arbete. Istället för en hel utbildning kan ett ?smörgåsbord? av kurser fylla behovet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida