Få vikarier berörs av Las-regel om rätt till fast tjänst

När den nya Las-regeln om vikariers rätt till fast tjänst träder i kraft vid årsskiftet är det förhållandevis få medlemmar i Vårdförbundet som berörs. De allra flesta har redan fått en tillsvidaretjänst.

6 december 1999

Vid årsskiftet träder en ny regel i Las (lagen om anställningsskydd) i kraft. Den som under de senaste fem åren vikarierat i sammanlagt mer än tre år får automatiskt en tillsvidareanställning.

I landstingen har man tidigare på många håll bedrivit verksamheten just genom många vikariat. Det förekommer även i kommunerna.

Få medlemmar berörs
Men trots detta är det förhållandevis få medlemmar i Vårdförbundet som berörs, enligt den undersökning Vårdförbundet gjort.

Rapporterna från Vårdförbundets lokala avdelningar runt om i landet visar att man i många landsting redan gett vikarierna en tillsvidareanställning. Den brist på sjuksköterskor som finns i dag och den som man förväntar sig de kommande åren har gjort att landstingen redan sett om sitt hus.

Svår bedömning
Bilden är dock inte helt tydlig. I en del landsting är det ännu omöjligt att bedöma antalet berörda vikarier eftersom underlaget är för dåligt eller det finns tolkningsproblem.

För några medlemmar är förstås den nya Las-regeln välkommen. De har haft det ena vikariatet efter det andra, år efter år. Försöken att få en tillsvidareanställning har misslyckats på grund av motstånd från arbetsgivaren.

I Kalmar finns det till exempel biomedicinska analytiker som har vikarierat i fem-sex år.

På Gotland har en distriktssköterska gått på vikariat sedan 1976 utan att arbetsgivaren har kunnat ordna en tillsvidare-tjänst.

Sedan finns det vikarier som, trots att de har rätt till fast anställning, kommer att tacka nej. De föredrar vikariat för att bli mindre bundna till både ort och arbetsplats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida