Få vill studera till biomedicinsk analytiker

12 januari 2004

2 825 studenter antogs till sjuksköterskeutbildningen under höstterminen 2003. Det visar statistik från Högskoleverket och SCB, som samtidigt berättar att det gick 2,3 förstahandssökande på varje ledig plats.

Utbildningen till barnmorska lockade färre förstahandssökande per plats (134 antogs, 1,8 sökande per plats). Motsvarande siffror för
röntgensjuksköterskorna var 210 (1,2), specialistsjuksköterskorna 1 390 (1,6) och de biomedicinska analytikerna 325 (0,7). www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida