Facken eniga om kvalitetssäkring

10 november 1997

STOCKHOLM. Hur ska de fackliga organisationerna ställa sig till arbetsgivarens arbete med kvalitetssäkring? Ska man agera eller bara titta på? Vilka möjligheter till inflytande finns? De frågorna har diskuterats på två seminarier med företrädare för Vårdförbundet SHSTF, Kommunal, Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF och Saco i Stockholm. Enigheten var stor om att organisationerna tillsammans skulle kräva att få delta i arbetet, inte minst lokalt, och att man skulle utbilda lokala sakkunniga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida