Facket bekostar kurs mot utbrändhet

5 mars 2001

På försök har Vårdförbundets systerförbund i Norge, Norsk Sykepleierforbund, anordnat kurser mot utbrändhet. Vid tre tillfällen har åtta medlemmar fått resa, uppehälle och kursavgift betald. Kursen är förebyggande för de som inte behöver annan, mer avancerad behandling och bekostas genom pengar som förbundet fått vid försäljning av ett kurs- och konferenscenter. Senare i vår ska förbundsstyrelsen besluta om eventuell fortsättning, berättar Vårdfackets norska motsvarighet Sykepleien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida