Facket fick inte delta i planeringsarbete

5 oktober 1998

VÄRMLAND. En ny vision för den framtida sjukvården håller på att tas fram i Värmland, LIV 2002 (står för Landstinget i Värmland). En övergripande verksamhetsplan har tagits fram av tjänstemän och chefer och ska nu processas ute i verksamheten. Vårdförbundets lokala avdelning är kritisk till processen eftersom arbetsgivaren vägrat låta de fackliga organisationerna delta i arbetet med den övergripande verksamhetsplanen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida