Dygnsvila

Facket: ”Vi måste hitta nya sätt att jobba på”

Facket: ”Vi måste hitta nya sätt att jobba på”
Enligt Janí Stjernström har de flesta arbetsgivare redan en plan på hur de nya reglerna ska implementeras. Foto: Ulf Huett.

Arbetsgivare, förtroendevalda och medarbetare måste hjälpas åt att hitta lösningar för bra och hälsosamma arbetstider som följer det nya avtalet om elva timmars dygnsvila, enligt Vårdförbundets vice ordförande Janí Stjernström. ”Vi behöver ifrågasätta gamla strukturer och arbetssätt”, säger hon till Vårdfokus.

Vad tänker du om protesterna och oron kring de nya reglerna om dygnsvila?

– Inom ambulansen, där jag själv har jobbat i många år, är det här den största förändringen sedan 1990, då det beslutades att sjuksköterskor skulle bemanna ambulansen tillsammans med ambulanssjukvårdare. Sjuksköterskornas intåg kom att bryta en kultur som var mer lik räddningstjänstens, där man exempelvis jobbat hela dygn. I en så utsatt arbetssituation blir kamratskapet en trygghet. Många bygger sitt privatliv kring arbetet, och ser en fördel i att man får vara på jobbet med heltidslön även när det inte är utryckning. Men det är inte lämpligt att bedriva professionell och specialiserad vård under de förutsättningarna.

Varför inte?

– Statistiken visar att medarbetare blir sjuka av de ohälsosamma arbetstiderna och det sker trafikförseelser och vårdskador på grund av trötthet. Så kan vi inte ha det för en legitimerad yrkesgrupp som ska garantera patienterna en säker vård. Om en taxichaufför kom in till akuten med hjärtflimmer skulle vi som vårdpersonal säga att personen måste säkra sin sömn och få regelbunden vila. Då kan vi inte samtidigt köra skiten ur oss själva hur som helst.

Hur bemöter Vårdförbundet missnöjet som finns bland medlemmar, till exempel när det gäller möjlighet att forma sina önskescheman?

– Som organisation måste vi verka för ett långsiktigt hållbart yrkesliv. På senaste kongressen beslutades att det skulle prioriteras, och då är hälsosamma arbetstider en viktig del. Fokus just nu måste ligga på att medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare tillsammans hittar bra lösningar för schemaläggning och nya arbetstider. Jag tror att vi behöver ifrågasätta de strukturer som finns i vården i dag för att kunna arbeta på helt andra sätt. Måste alla vara på plats 07.00 för att förbereda tidig rond eller går den att genomföra senare? Behöver alla prover vara klara just då? Sannolikt krävs mer resurser för att ha högre bemanning inom till exempel utryckningsverksamhet, så att avbytena sker när det är tänkt och övertiden kan minskas.

Vilka är de största utmaningarna just nu angående avtalet?

– Vi har fått signaler från nästan alla arbetsgivare om att man startat ett arbete och lagt fram tankar om implementeringen av de nya reglerna. Samtidigt finns det chefer som är skolade i en viss kultur som uttrycker att de inte kan bedriva sin verksamhet om de inte får behålla dygnen. I en frustrerad situation är det svårt att tänka utanför boxen, och diskutera konstruktiva lösningar. Enhetschefer har ett hårt arbete framöver och behöver bjuda in personalen till dialog.

Vad ska man göra som medlem om man är orolig?

– Samtalen med Vårdförbundets lokala avdelning är jätteviktiga för där finns stödet och kunskapen i hur man får till bättre lösningar på arbetsplatsen. Man ska också vara medveten om att det som sker i höst kommer att genomföras i alla verksamheter. Beslutet gäller överallt, så man kommer inte att kunna byta jobb och på så vis undgå förändringen. Jag vill också poängtera att det är en skyddslagstiftning med syftet att värna arbetsmiljön.

Detta har hänt

Efter att en vårdanställd anmält till EU att kollektivavtalet strider mot unionens arbetstidsdirektiv (som infördes 2007), där medarbetare ska garanteras 11 timmars sammanhängande dygnsvila, har fack och arbetsgivare förhandlat fram nya regler som gäller från 1 oktober 2023.

Tidigare kompenserades medarbetare i Sverige främst ekonomiskt för utebliven vila, vilket inte längre blir tillåtet på samma sätt.

Dygnsvilan kan i undantagsfall och efter MBL-förhandling sänkas till 9 timmar, men extra vila ska då förläggas i direkt anslutning till nästa arbetspass.

Förändringen har orsakat protester inom bland annat räddningstjänst, personlig assistans och 24/7-verksamheter i sjukvården.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida