Fackligt projekt i Sydamerika

7 september 1998

GÄVLEBORG. Inger Wickström, hälsocentralchef
i Valbo mellan Sandviken och Gävle, ingår i CHIPAR-gruppen, ett tvärfackligt nätverk för Latinamerikafrågor. Sedan 1994 har gruppen arbetat med ett fackligt projekt riktat till Chile och Paraguay. Förra året besökte gruppen de två länderna och har nu producerat en rapport kallad ”Paraguay och Chile – en lärdom om livet”. Arbetet har bland annat finansierats av det svenska biståndsorganet Sida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida