Fakta: ICN-projektet

2 oktober 2000

Den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN beslutade 1979 att inte bara arbeta med yrkesfrågor och ser mer och mer att arbetsvillkor och lönefrågor är viktiga för sjuksköterskans utveckling, både som individ och i professionen.

ICN fick 1991 pengar från Australien och Nya Zeeland för
en regional workshop i Söderhavet. ICN sökte sedan någon som kunde finansiera ett projekt där. Sjuksköterskornas arbetsvillkor är rätt dåliga, lönerna låga, de har små möjligheter att delta i beslutsfattandet och statusen för kvinnor är låg«, förklarar Mireille Kingma, ICNs projektledare.

1997 förklarade Vårdförbundet sitt intresse att delta i ett projekt och sa ja till Söderhavet.

Projektet startade 1998 med en regional konferens på Samoa för Samoa, Fiji och Cooköarna. 1999 genomfördes lokala konferenser i de tre länderna, workshops. Lokala
konferenser skulle hållas i alla tre länderna även i år, men den på Fiji ställdes in på grund av oroligheterna där.

Ansvariga är ICN tillsammans med Vårdförbundet. Riksavdelningen är fadderavdelning.

Projektet finansieras av LO/TCOs biståndsfond. Till en
början var biståndsnämnden tveksam eftersom den betraktade ICN som enbart en yrkesorganisation. När den såg att det även gällde fackliga frågor, till exempel förhandlingar, blev det ja. Det är första gången biståndsnämnden stödjer ett ICN-projekt. Någon form av fortsättning diskuteras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida