Fakta: kommunikation

14 maj 2001

Svårigheter vid kommunikation har olika orsaker och kan skapa barriärer:

Förväntad likhet kan ha sin grund i en föreställning om att egna värderingar, attityder och tro är lika med patientens.

Etnocentrism
handlar bland annat om en känslomässig föreställning att det egna folket, nationen eller kulturen är överlägsen andra.
Skilda basala värderingar kan göra att man känner oro och nervositet.

Förutfattade meningar
är förmodligen den svåraste barriären i transkulturella möten. Föreställningen att alla i en etnisk grupp är lika leder till stereotypa förväntningar.

Trygghet med det välkända
kan skapa oro vid möte med det okända. (Referens 1)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida