Fakta: MigraMed

14 maj 2001

I november 2000 invigdes MigraMed, ett internationellt centrum för forskning inom områdena migration, medicin och psykiatri. Verksamheten är en del av Allmänmedicin Stockholm, som finns vid Novum på Karolinska institutets södra campus. Verksamheten sysselsätter forskare, forskarstuderande, distriktsläkare, distriktssköterskor, psykiatriker, barnmorskor, samhällsvetare, epidemiologer, demografer, historiker och statistiker. 

Det övergripande målet för MigraMed är att bidra till att folkhälsan förbättras i storstädernas invandrartäta bostadsområden. De har också startat nätverk för forskning och utbildning inom olika inriktningar i migrationsmedicin. 

Den som är intresserad kan ta kontakt via e-post för mer information: migramed@klinvet.ki.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida