Fakta: Münchendeklarationen

7 augusti 2000

I den deklaration som antogs på ministerkonferensen hävdar delegaterna från medlemsstaterna att sjuksköterskor och barnmorskor har en nyckelroll i samhällets ansträngningar att hantera vår tids folkhälsoutmaningar, för att garantera en
högkvalitativ, tillgänglig, likvärdig, effektiv och lyhörd hälsovård, kontinuitet och för att möta befolkningens rättigheter och förändrade behov.

Berörda myndigheter uppmanas bland annat att förstärka sina insatser genom att:

*Se till att dessa båda yrkesgrupper kan bidra med sitt kunnande på alla nivåer av policyskapande och genomförande.

*Undanröja de hinder som främst kön och status, medicinsk dominans och rekryteringspolicies innebär.

*Förbättra utbildningen.

*Skapa möjligheter för sjuksköterskor, barnmorskor och läkare att lära tillsammans så att samarbetet ökar till patientens fromma.

I några andra punkter uppmanas myndigheterna att:

*Stödja forskning och utveckling av kunskap och evidens i yrkesgruppernas arbetsfält.

*Stödja en familjefokuserad primärvård.

*Förstärka barnmorskor och sjuksköterskors roll i folkhälsoarbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida