Fakta: trainee

6 december 1999

»Nyanställd tjänsteman, vanligen nyutexaminerad
civilingenjör eller civilekonom som genomgår företagsintern utbildning på sex månader till ett år. Det är framför allt större internationella företag som använder traineebefattningar för att rekrytera yngre, kvalificerade medarbetare. Det praktiska arbetet på olika avdelningar varvas med en presentation av företagets speciella inriktning och rutiner. Syftet med utbildningen är dels att ge företagsledningen en indikation om vilka uppgifter den nyanställde är bäst lämpad för. Vanligen står valet mellan fördjupning inom en specialitet eller inriktning mot en generell chefsbefattning i linjeorganisationen, dels att ge traineen själv en möjlighet att skaffa sig en överblick över verksamheten och skapa sig ett nätverk av kontakter.«                           (Nationalencyklopedin)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida