Fallrisk bör bedömas individuellt

3 november 2006

Gör en individuell bedömning av den gamlas risk för att falla och titta särskilt på vilka riskfaktorer de allra sköraste har. Det rådet ger Kristina Kallin, som är specialist i allmänmedicin och geriatrik vid Geriatriskt centrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Fall och skador orsakade av fall är vanliga på äldreboenden. Utifrån sina studier konstaterar hon att för att minska fallolyckorna räcker det inte med generella åtgärder, som att träna alla eller ta bort alla mattor. Det viktigaste är att förstå varför just den här gamla människan faller och förebygga att det händer igen.

– Om vi har en gammal människa med gångsvårigheter och balansstörningar, som dessutom behandlas med antidepressiva läkemedel, alla kända riskfaktorer, behövs det så lite för att hon ska falla. Det kan räcka med att hon får en sömntablett för tidigt och sedan går upp, eller att hon har en urinvägsinfektion, säger Kristina Kallin.

En av studierna beskriver hur man på ett servicehus minskade fallolyckorna genom att både förebygga på bred front och framför allt aktivt följa upp varje gång någon har ramlat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida