Familjeläkarsystemet anmäldes till Jämo

6 december 1999

Familjeläkarsystemet infördes i Västmanland 1994. Då gällde fortfarande den husläkarlag, som infördes av den borgerliga regeringen 1992.
   
Det speciella med det västmanländska familjeläkarsystemet är
att familjeläkaren ska tillhandahålla all primärvårdsservice inom ramen för sin mottagning: distriktshälsovård, mödrahälsovård,
barnhälsovård och rehabilitering. Det är till familjeläkaren man
vänder sig, han (hon) hänvisar sedan till de egna distriktssköterskorna och så vidare eller till specialistvård på till exempel sjukhusen.
   
Redan när familjeläkarsystemet infördes 1994 vände sig Barnmorskeföreningen i Västmanland till Jämo, eftersom man ansåg att det diskriminerade kvinnodominerade yrkesgrupper. Jämo uppmanade också landstinget i Västmanland att ta hänsyn till jämställdhetsaspekten vid en reformering av primärvården.
    
I mars i år tog landstingsfullmäktige i Västmanland beslut om
inriktningen av primärvården framöver. I det avvisade man bland annat tankarna på att skilja ut barna- och mödrahälsovård ur familjeläkarsystemet. Däremot slog man fast att barnmorskorna inte längre ska behöva arbeta ensamma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida