Fammi får nya chefer

9 augusti 2004

Fammi, Familjemedicinska institutet, har fått två nya chefer. Distriktssköterskan Elisabet Linder och familjeläkaren Gösta Eliasson ska dela på ledarskapet enligt en modell som kallas samledarskap. De har därmed samma ansvar och befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal.

Fammis förre direktör, läkaren Göran Sjönell, lämnade sitt uppdrag på grund av meningsskiljaktigheter i styrelsen och regeringens anslag till institutet sträcker sig bara fram till årsskiftet 2004/2005. Men nyligen deklarerade ägarna – staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet, att de har för avsikt att verka för en fortsättning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida