Fammi fick sju miljoner för arbetet mot alkohol

Fammi har fått sju miljoner kronor för att förbättra det alkoholförebyggande arbetet under 2005. Pengarna kommer bland annat att användas till utbildning av distriktssköterskor och barnmorskor.

28 februari 2005

Det är regeringen som beviljat pengarna till Fammis (Familjemedicinska institutet) riskbruksprojekt. Syftet är att förbättra möjligheterna att arbeta förebyggande mot alkoholmissbruk. Pengarna kommer bland annat att användas till utbildning av distriktssköterskor, barnmorskor och personal inom barnhälsovården. 

Syftet med både riskbruksprojektet och pengarna är att stimulera personal inom primärvården och företagshälsovården att se att alkoholen kan vara en av orsakerna till de hälsoproblem som patienten söker för.

– Vi är dåliga på det, därför är det bra att vi fått pengarna så att vi kan genomföra en utbildning nu i höst, säger Anita Leo Andersson, Fammis kontaktperson för distriktssköterskor.

Känslig fråga

Hon säger att det här är ett gammalt problem. Många tycker att det är alltför känsligt att fråga patienter om alkohol är orsak till att man sökt vård.

– Jag pratar då inte om personer som redan blivit grava missbrukare. Där måste andra delar av hälso- och sjukvården komma in. Utan om patienter i gränsområdet, säger Anita Leo Andersson.

Vill väcka tankar

Hon poängterar att det handlar om att väcka tankar.

– Vi vill ge patienterna kunskap om vad alkohol kan ställa till med, säger hon.

Pengarna ska inte bara gå till utbildning utan också bland annat användas till att bygga upp en kunskapsbank med forskning och information om metodutveckling som stöd till verksamheten ute i landet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida