Får ha kvar prövotid – trots missad uppföljning

Att försvåra Socialstyrelsens uppföljning av en prövotid räcker inte för att dra in en legitimation konstaterar Ansvarsnämnden.

I januari 2007 beslutade Ansvarsnämnden att ge en sjuksköterska tre års prövotid för ett dokumenterat missbruk och upprepade stölder av läkemedel på arbetsplatsen. Social­styrelsen hade begärt att sjuksköterskan skulle mista sin legitimation, men hsan konstaterade att stölderna hörde ihop med missbruket och att sjuksköterskan hade varit drogfri i drygt ett år. En dom på skyddstillsyn med särskild föreskrift om vård och behandling två veckor tidigare innebar också en garanti för att behandlingen skulle fortsätta i åtminstone ett år till. ?

Men i september 2008 begärde Socialstyrelsen återigen att hsan skulle dra in sjuksköterskans legitimation.??

Huvudskälet var att sjuksköterskan hade lämnat återbud till planerade möten med Socialstyrelsen tre gånger under året. Enligt Socialstyrelsen hade han också avbrutit planerad vård, behandling och provtagningen som skulle styrka hans drogfrihet. Dessutom hade han inte följt regler och rutiner för uttag, administrering och dokumentation av Morfin och Ketogan till tre patienter, enligt en anmälan av arbetsgivaren. ?

Den felaktiga hanteringen tyder antingen på djup okunskap, alternativt försök att manipulera handhavandet av läkemedlen, eller både och, ansåg Social­styrelsen.??

Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan snarare har försvårat Socialstyrelsens tillsyn än undandragit sig den. Han infann sig nämligen till ett möte i januari 2008 och har förklarat för nämnden att sjuka barn och en resa utomlands hade tvingat honom att lämna återbud flera gånger. ?

I drygt ett år lämnade han urinprov på beroendekliniken. Alla var negativa då de testades för opiater och bensodiazepinmedel, konstaterar nämnden. Då sjuksköterskan på Socialstyrelsens uppmaning ville fortsätta provtagningen meddelade beroendekliniken att han måste bekosta den själv eftersom hans behandling betraktades som avslutad. Men han var välkommen på stödsamtal när han ville. ?

I ett läkarintyg från kliniken i januari 2007 ansåg beroendekliniken att sjuksköterskan kunde arbeta obehindrat och att det varken fanns något fysiskt eller psykiskt behov av rehabilitering.??

Att sjuksköterskan har brustit i hanteringen av narkotikaläkemedel till tre patienter kan inte tas som intäkt för att han har återfallit i missbruk, och varken de händelserna eller att han inte fortsatte de planerade samtalen vid beroendekliniken är tillräckligt för att dra in legitimationen, skriver nämnden (hsan 2008/3304:b6). ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida