Får pris för stödprogram

3 april 2012

Filipa Ventura fick vid konferensen Lust & kunskap Svensk sjuksköterskeförenings yngre doktorandstipendium 2012 för arbetet med avhandlingen Personcentrerad stödjande vård för kvinnor diagnostiserade med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling på öppenvård.

Hon är specialistsjuksköterska i onkologisk vård och har bland annat utvärderat ett befintligt webb­baserat undervisningsprogram med stödjande interventioner för kvinnor med bröstcancer. Hennes plan är att också utveckla ett kliniskt stödprogram.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida