Får tillbaka legitimationen

En sjuksköterska som dömdes för stöld av narkotika på sin arbetsplats har efter sex år fått tillbaka sin legitimation.

Den 41-åriga sjuksköterskan hade stulit narkotikapreparat på sin arbetsplats och dömdes för narkotikabrott. Straffvärdet var egentligen fängelse i minst tre månader men eftersom han, enligt domen, hade »fråntagits sin legitimation« nöjde sig domstolen med att ge honom villkorlig dom och dagsböter.

Socialstyrelsen anmälde mannen till Ansvarsnämnden och begärde att han skulle fråntas sin legitimation. Så blev det också. Tre år senare ansökte sjuksköterskan om en ny legitimation men året därpå beslutade nämnden att avslå hans ansökan.

I somras ansökte sjuksköterskan på nytt om legitimation. Han uppgav då att han hade arbetat som be­handlingsassi­stent och tagit lärarexa­men. Ansvarsnämnden hämtade in yttrande från Socialstyrelsen som avstyrkte och påpekade att eftersom sjuksköterskans legitimation drogs in på grund av en dom i ett brottsmål, borde han styrka att han inte hade fortsatt på den banan under de sex år som hade gått.

Ansvarsnämnden skriver att beslutet att dra in sjuksköterskans legitimation varken berodde på sjukdom eller missbruk. Det finns inget stöd för att sjuksköterskan hade missbrukat narkotika, anser nämnden, och bryr sig därför inte om att utreda hans pålitlighet i det avseendet. Sjuksköterskan får därför tillbaka sin legitimation.

Tre nämndledamöter ansåg dock att han bör styrka att han inte har missbruksproblem innan han får en ny legitimation och reserverade sig mot beslutet (hsan 2008/2375:b5).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida