Får titeln sjuksköterska

2 november 1998

STOCKHOLM. De sjuksköterskor i företaget Samariten som tidigare enbart fått tjänst som ambulanssjukvårdare har från den
1 oktober titeln sjuksköterska. Sjuksköterskor som nyanställs kommer också att anställas som sjuksköterskor. ”Vi ser det här som ett genombrott i våra krav”, menar Sounnie Bäcklund i Vårdförbundets lokala avdelning. Samariten bedriver ambulansverksamhet på uppdrag av landstinget i bland annat norra Storstockholm och Täby.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida