Får universitet ge män företräde?

31 mars 2006

En kvinna har stämt Karlstads universitet eftersom hon nekades plats på sjuksköterskeutbildningen. Universitetet hade tillämpat en regel som infördes förra året, som tillåter att i viss mån gynna det underrepresenterade könet vid antagningen till en utbildning. Centrum för rättvisa fick i fjol Uppsala universitet fällt i Svea hovrätt för otillåten diskriminering, när universitetet kvoterade in studenter med två utlandsfödda föräldrar. Nu har centrumet engagerat sig i denna fråga och har hjälpt kvinnan att stämma Karlstads universitet. Justitiekanslern hävdar att universitetet har rätt att särbehandla män positivt. Saken är ännu inte prövad i tingsrätten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida